Zoektocht in Zwartsluis gaat verder, nu woningbouw op locatie Interfloor onhaalbaar is

Woningbouw in Zwartsluis op de plek waar nu nog het tapijtbedrijf Interfloor is gevestigd, is van de baan. Het college van burgemeester en wethouders laat aan de gemeenteraad weten dat een verhuizing van het bedrijf vanuit het centrum naar het industrieterrein onbetaalbaar is. Dus moet er verder worden gezocht naar een geschikte plek om huizen te bouwen.

,,Op grond van onderzoeken hebben wij geconcludeerd dat verder onderzoek naar woningbouw op deze plek geen zin heeft. De verschillen tussen kosten en opbrengsten, inclusief subsidies, liggen te ver uit elkaar’’, aldus het college. ,,Waar je vroeger tot wel 75 procent van de kosten van de provincie kreeg, is dat tegenwoordig fors beperkt.’’ Nu snakt Zwartsluis naar nieuwe bouwlocaties, maar die liggen niet voor het oprapen. Daarom was vanuit belangenorganisatie Fortresse, maar ook de lokale politiek, een verhuizing van de in het centrum gevestigde tapijtfabriek geopperd als een van de mogelijkheden. Het bedrijfsterrein zou dan vrij komen om woningen op te bouwen. Burgemeester Eddy Bilder is vervolgens op pad gegaan en heeft meerdere gesprekken gevoerd met de directie van het bedrijf.

 
Geen klachten
,,Die gesprekken zijn altijd open en constructief geweest’’, zo laat het college nu weten. Interfloor heeft een verhuizing ook niet van de hand gewezen en staat daar voor open indien de samenleving daar om vraagt,  liet het bedrijf weten. Maar de directie gaf tegelijkertijd aan zelf geen argumenten te hebben voor een verplaatsing. In de huidige omvang kan Interfloor prima uit de voeten aan de Adelaarstraat. En vanuit de omgeving zijn geen klachten over het bedrijf.

Door het ontbreken van geschikte woningbouwlocaties in het dorp heeft Interfloor toch gekeken wat een eventuele verhuizing naar bedrijventerrein Kranerweerd zou gaan kosten. Die door een extern bureau opgestelde calculatie is eind vorig jaar met het college besproken. De conclusie dat een verhuizing financieel onhaalbaar is, heeft ertoe geleid dat de locatie niet meer in beeld is om te bouwen. 

Zwembad
De gemeente Zwartewaterland heeft nog een ijzer in het vuur: aan de Julianastraat, op de plek van zwembad De Kragge. Dat moet worden opgeknapt. De gemeenteraad heeft het college eind vorig jaar de opdracht gegeven om te kijken wat het kost om een geheel nieuw zwembad op een andere plek te bouwen, bijvoorbeeld in de buurt van de sportvelden. Bij een verplaatsing komt de huidige locatie, aan de rand van het dorp, dan vrij voor woningen. De resultaten van dit onderzoek worden in de loop van het jaar verwacht. 

 Bron: Stentor 26-1-2022