Starters op de woningmarkt opgelet !

Wil jij een woning kopen in Hasselt, Zwartsluis of Genemuiden ? Vanaf 1 november 2018 zijn er (weer) startersleningen beschikbaar in de gemeente Zwartewaterland. 

Wat is een starterslening ?
Met een Starterslening kun je vaak nèt dat beetje extra lenen om toch een huis te kunnen kopen. Daarnaast betaal je eerste drie jaar geen rente en aflossing, en dus houd je je maandlasten betaalbaar. De hoogte van de Starterslening wordt bepaald aan de hand van je inkomen en de woningprijs. Na drie jaar wordt er een inkomenstoets gedaan om te bepalen wat je maandlasten dan gaan worden.

Voorwaarden
Er zijn een aantal voorwaarden waaraan je moet voldoen om in aanmerking te komen voor een Starterslening: je moet minimaal 18 jaar zijn, voor de eerste keer een huis kopen en zelf in het huis gaan wonen, daarnaast heeft de gemeente Zwartewaterland de volgende aanvullende eisen gesteld:

Personen die sociaal en/of economisch gebonden zijn aan de gemeente Zwartewaterland kunnen in aanmerking komen voor een starterslening.

Sociale binding: de aanvrager of zijn of haar partner woont op het moment van het indienen van de aanvraag VROM Starterslening ten minste 1 jaar onafgebroken in de gemeente Zwartewaterland of heeft hier 5 jaar gewoond;

Economische binding: de aanvrager of zijn of haar partner werkt in de gemeente Zwartewaterland als zelfstandige of in loondienst (actieve dienst; minimaal 18 uur; bij een werkgever gevestigd in de gemeente Zwartewaterland).

De starterslening kan worden gebruikt voor de aankoop een bestaande woning in de gemeente Zwartewaterland met een maximale koopprijs van €. 210.000,- inclusief verbeterkosten. Voor de berekening van de hoogte van de Starterslening wordt rekening gehouden met eventuele verbeterkosten. De aankoop voldoet altijd aan de meeste actuele Voorwaarden en Normen. 

De starterslening kan worden gebruikt voor de aankoop van een nieuwbouwwoning in de gemeente Zwartewaterland met een maximale koop-/aanneemsom van €210.000,- , inclusief meerwerk indien de aanvrager aantoonbaar(met een huurcontract) een huurwoning in de gemeente Zwartewaterland achter laat.

De hoogte van de Starterslening bedraagt maximaal 20% van de totale aankoopkosten van een woning, met een maximum van € 30.000,--

K om jij in aanmerking voor een starterslening ?
Een startersregeling kan aardig wat financieel voordeel opleveren. De erkende hypotheekadviseurs van Bonthuis Vaartjes Makelaars weten precies voor welke regelingen jij in aanmerking komt. Maak een vrijblijvende afspraak voor advies. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Telefoonnummer 038-3866666