Bonthuis Vaartjes Makelaars

Startersvrijstelling / verhoging overdrachtsbelasting

De Wet differentiatie overdrachtsbelasting is door de Tweede Kamer aangenomen.

De Wet differentiatie overdrachtsbelasting is door de Tweede Kamer aangenomen. Deze wet heeft in een aantal situaties gevolgen voor de overdrachtsbelasting. Voor woningen die wel als hoofdverblijf worden gebruikt, blijft de overdrachtsbelasting op 2%.

Starters 0%
Voor starters tot 35 jaar gaat vanaf 1 januari 2021 een vrijstelling gelden voor de overdrachtsbelasting.

Met ingang van 1 april 2021 is een aanvullende voorwaarde opgenomen voor de toepassing van de startersvrijstelling. Om aanspraak kunnen maken op de vrijstelling is vanaf die datum ook vereist dat de woning een waarde heeft die niet hoger is dan € 400.000.

Overdrachtsbelasting 8%
Het algemene tarief in de overdrachtsbelasting wordt verhoogd naar 8%. Dit betekent dat niet alleen voor niet-woningen vanaf 1 januari 2021 het hogere tarief van 8% geldt, maar ook voor woningen die niet anders dan tijdelijk als hoofdverblijf worden gebruikt.

Hieronder vallen bijvoorbeeld ook vakantiewoningen, woningen die ouders kopen voor hun kind en woningen die worden verkregen door niet-natuurlijke personen, zoals rechtspersonen. Voor woningen die wel als hoofdverblijf worden gebruikt, blijft de overdrachtsbelasting op 2%.

De wet is nu door de Tweede Kamer aangenomen en de verwachting is dat de Eerste Kamer medio december dit ook zal doen.