Bonthuis Vaartjes Makelaars

Hasselt Overwaters - Droomhuis op een riante kavel?

Wonen op riante kavels in een groene omgeving, op een bijzondere plek, verscholen achter de dijk langs het Zwarte Water. Die mogelijkheid biedt projectontwikkelaar AM tegenover de Hanzestad Hasselt. Het Utrechtse bedrijf heeft over enige tijd in het plan Hasselt Overwaters zeventien kavels in de aanbieding. Daarvoor zoekt AM kapitaalkrachtige belangstellenden, die op hun kavel een niet-alledaagse bebouwing realiseren.

Wethouder Gerrit Knol van de gemeente Zwartewaterland is in zijn nopjes met het plan. ,,Als gemeente hebben wij nu geen onderscheidende kavels en dat houdt de vestiging van een bepaalde groep tegen. Met het plan van AM boren wij een nieuw marktsegment aan.” Hij doelt op mensen die beschikken over de nodige euro’s, want met kavels van 2.000 tot 3.000 vierkante meter en de nodige (kwaliteits)eisen aan de bebouwing, hangt er wel waarschijnlijk stevig prijskaartje aan wonen in wat heet Hasselt Overwaters. Hoe hoog de (grond)prijs precies uitvalt, wordt later bekend.

Versterking waarden
Er is door Van Paridon x de Groot Landschapsarchitecten een uitvoerig beeldkwaliteitsplan opgesteld in opdracht van AM, zo laat commercieel manager Herman Nijland weten. Daarin zijn de randvoorwaarden voor het landschap, de inrichting van de kavels en de bebouwing beschreven. Het sluit volgens hem naadloos aan bij de cultuurhistorische, landschappelijke en natuurlijk waarden van het gebied. ,,Elke woning en de daarbij voorgeschreven kavelinrichting moet bijdragen aan versterking van die waarden’’, zegt Nijland, die aangeeft dat toevoeging en herstel van natuur ook deel uitmaakt van het plan.

Drie delen
Hasselt Overwaters valt uiteen in drie delen, legt Nijland uit. Dat is het Terperf met vier woningen, een gebied met tien panden, dat de naam In de Laagte heeft, en twee zogenoemde dijkwoningen. Die komen, zoals de naam al aangeeft, te staan aan de dijk Cellemuiden.

De woningen op het Terperf worden gebouwd op de plek waar nu een oude, vervallen boerderij met schuren staat. ,,Die ga je terugzien in de moderne versie. Het is nu één geheel en dat is de nieuwe bebouwing straks ook. Met een boerderijwoning op de terp als opvallend hoofdgebouw en rond een erf, of plein zoals je wilt, drie schuurwoningen met een wat minder in het oog springende vorm.’’ Als entree naar het erf komt er aan het laantje met rode beuken een nieuwe woning als vervanging van de huidige bebouwing. 

Veel vrijheid
In de Laagte is veel vrijheid (Nijland: ,,Iedereen mag zijn eigen architect en aannemer kiezen’’) om een droomhuis in de natuur te ontwikkelen. ,,De bewoners zijn als het ware te gast in de natuur.’’ Een voorwaarde is de zwarte kleur van de bebouwing, zodat de te ontwerpen huizen overeenkomsten vertonen met de schuren in de omgeving en van afstand niet opvallen in het landschap.

Deze huizen worden wat hoger geplaatst en gebouwd op houten vlonderterrassen. De randen van de kavels worden ingericht met riet en andere beplanting. Aan de dijk, met uitzicht over de uiterwaarden en het Zwarte Water, is plek voor twee dijkwoningen. Die moeten er uit komen te zien zoals de bestaande bebouwing, met onder meer een dak van rode dakpannen en forse beplanting op het erf. 


Nieuwe woonwijk
Gerrit Knol zal de oplevering van de woningen niet meer meemaken. Althans, niet als wethouder. Hij zwaait in het voorjaar af. Maar de bestuurder is blij dat er eindelijk een plan ligt, met als stip op de horizon dat er in 2023 een begin mee wordt gemaakt. Er is immers al heel wat water door het Zwarte Water gestroomd sinds er in 2005 voor het eerst werd gesproken over Overwaters. Toen nog 80 hectare voor een nieuwe woonwijk met 600 woningen. Na de crisis is dat steeds verder afgeschaald. Door de wijk ging uiteindelijk helemaal een streep; Hasselt bouwt nu in Om de Weede.

AM verkocht een deel van de grond, waarop weer wordt geboerd. Maar het behield een grondpositie aan de overkant van het Zwarte Water. Enkele jaren geleden werd een nieuw plan gelanceerd met 17 riante kavels. Dat stuitte op verzet van de buurt.  Daarop is het nogmaals aangepast. Zo hopen de plannenmakers tegemoet te komen aan de bij omwonenden levende angst voor verstoring van de rust en de natuur rondom de vier waterkolken. 

Groene uitstraling
Op de tekentafel voor Hasselt Overwaters is het nodige gedaan voor een groene uitstraling. Tussen De Driehoek en de nieuwbouwlocaties komt een brede groene buffer te liggen, de te bouwen woningen worden gescheiden door groene afscheidingen en riet, er wordt een boomgaard aangelegd. Met verhoging van het waterpeil wordt op de weilanden langs de dijk verdroging tegengegaan. Hierdoor ontstaat een aantrekkelijk gebied voor weidevogels. Dit was een uitdrukkelijke wens van Staatsbosbeheer. Andere aanpassingen zijn het niet bouwen van drie huizen aan het doodlopende weggetje De Driehoek, het verleggen van de straat tussen de nieuwe woningen en het niet aanleggen van een wandelpad.

Bron: stentor 19-1-2022