Bonthuis Vaartjes Makelaars

Borgstellingsregeling NHG

Hebt u een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie(in 2020 tot € 310.000) en kunt u de hypotheeklasten niet meer betalen door de coronacrisis?

U krijgt dan de mogelijkheid om uw achterstallige betalingen te laten oplopentot maximaal 9% van het hypotheekbedrag. De NHG heeft hiervoor de zogenoemde ‘Woonlastenfaciliteit’ beschikbaar gesteld. Uw geldverstrekker kan deze faciliteit aanvragenbij de NHG als deze u uitstel van betaling heeft verleend of wanneer u betalingsachterstanden hebt. De NHG staat dan borg voor maximaal 9% van de oorspronkelijke hypotheek. De geldverstrekker kan de ‘Woonlastenfaciliteit’ toetsingsvri jtoepassen gedurende maximaal 3 maanden. Deze termijn kan met 3 maanden worden verlengd, mocht dat nodig zijn. In het geval woningbehoud niet haalbaar blijktnodig zijn. In het geval woningbehoud niet haalbaar blijkt