Bonthuis Vaartjes Makelaars

Brede wooncoalitie gaat woningtekort aanpakken en woonklimaat verbeteren

De komende tien jaar 1 miljoen huizen bouwen, zodat er meer betaalbare huur- en koopwoningen beschikbaar komen. Voor starters en doorstromers en voor alle inkomens en generaties.

Samen de leefbaarheid in buurten verbeteren en bewoners ondersteunen. De woningvoorraad verduurzamen. Een unieke coalitie van 34 organisaties heeft deze voorstellen en afspraken vastgelegd in de ambitieuze Actieagenda Wonen. Samen met het volgend kabinet willen de partijen de plannen snel tot uitvoering brengen. Als het kabinet zijn bijdrage levert, kunnen ze snel aan de slag.


NVM-voorzitter Onno Hoes is verheugd dat zoveel partijen de handen ineen hebben geslagen om het woningtekort aan te pakken. ‘Een volgend kabinet, van welke samenstelling ook, kan hier niet meer omheen. Met ons aanbod kunnen zij het woningtekort te lijf gaan. Hiervoor is het niet alleen noodzakelijk dat er gebouwd wordt, maar ook dat een nieuwe minister van Wonen meer dan fulltime de regie voert en harde prestatieafspraken met provincies en gemeenten maakt. Daar pleit NVM al ruim een jaar voor. En als provincies en/of gemeenten te lang wachten met het aanwijzen van locaties hen ook achter de broek aan zit en, als het niet anders kan, ingrijpt. Zoals de minister bij Valkenburg/Katwijk heeft gedaan. In alle segmenten moet gebouwd worden, zodat de doorstroming op gang komt. Ook een actiever grondbeleid dat NVM eerder bepleitte is onderdeel van deze Actieagenda. Als mensen weer gemakkelijker een ander huis kunnen vinden omdat het aanbod van woningen toeneemt, dan komt er ook meer balans tussen vraag en aanbod, ook tussen bestaande en nieuwbouw, waardoor er meer passende en betaalbare woningen komen. Bovendien als de woningmarkt fors in beweging blijft, dan levert dat veel banen op en bouwen we mee aan een duurzame en gezonde samenleving.’

Nederland komt inmiddels meer dan 330.000 huizen tekort en wonen dreigt voor veel mensen onbetaalbaar te worden. Een hele generatie dreigt de aansluiting op de woningmarkt te verliezen. De leefbaarheid in een aantal wijken gaat achteruit. En de verduurzaming van woonwijken komt niet snel genoeg van de grond. Daarom heeft een unieke brede coalitie van partijen de Actieagenda Wonen opgesteld. De partners zijn allen actief op het terrein van wonen, bouwen, zorg en welzijn en hebben soms uiteenlopende belangen. Toch slaan ze nu eensgezind de handen ineen en presenteren ze een breed gedragen plan voor het wonen voor de komende 10 jaar. Lees het gehele artikel hier